Vaantje2 Nieuw grijze achtergrond
Watersportvereniging Bru
Na de sluis direct aan Bakboord
Havenmeester: 06-46140228 Contactgegevens

Overzicht van wat er gedaan is en de bijbehorenden documenten

Dit is een overzicht tot eind 2018 van alle activiteiten met betrekking tot het vernieuwen van de haven.

Hier vind je dus alle documenten die de haven commissie samen met de klankbordgroep gemaakt hebben in het proces om tot 9 scenario’s te komen voor de herinrichting van WSV BRU. De scenario’s zijn uitgewerkt voor de steigers, gebouwen en het terrein en gaan over onderhouden, aanpassen of vervangen. 

De havencommissie; Evert, Jac, Jan, Jos, Paul en Vincent

Hieronder een overzicht van de documenten:

1 Inspectie def haven WSV Bru_V2.0.pdf

Het inspectie rapport van het ingenieursbureau Maters en de Koning over de technische staat van de steigers

2 Opdrachtomschrijving voor Commissie Herinrichting Haven vdef.pdf

De opdracht van het bestuur aan de haven CIE

1 ste Klankbordgroep meeting 10 september

3 WSV BRU Haven klankboordgroep 10 september 2017 v4.pdf

Presentatie gehouden tijdens de meeting

4 workshop 1 klankbordgroep.pdf

Tijdens de workshop hebben de deelnemers aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de haven en haar toekomst en dat op “geeltjes” geschreven. Dit document is de verzameling en uitwerking van deze geeltjes plak sessie

5 Klankbordadvies kopsteigers naar bestuur.pdf

Verzoek van de Cie aan het bestuur om het advies van de klankbordgroep over te nemen en 3 aannemers uit te nodigen voor een offerte voor de kopsteigers

6 WSV BRU klankbordgroep 1_verslag.pdf

Het verslag van de eerste klankbordgroep meeting

2 e Klankbordgroep meeting 22 oktober

7 input klankbord fotomateriaal.pdf

Klankbordgroep heeft voorbeelden en ideeën ingezonden wat wel en niet fraai voor WSVBRU is mbt steigers, gebouwen en terrein

8 BRU presentatie haven boz_Rob de Winter 2.pdf

WSV de Schelde heeft recent een vervanging van alle steigers gedaan. Rob, als penningmester van deze vereniging, geeft een presentatie over hun aanpak en de financiën

9 conclusie offertes kopsteigers.pdf

Van de 3 aannemers die om een offerte gevraagd zijn heeft er één ’n offerte gemaakt en één heeft een andere aannemer de graag gegeven. Deze heeft ook een offerte gemaakt. In dit document zijn de resultaten van deze 2 offertes beschreven.

10 WSV BRU klankbordgroep 2_verslag.pdf Het verslag van de tweede klankbordgroep meeting

11 Verslag Haven Commissie bespreking donderdag 9 november 2017.pdf De havencommissie heeft verslag gemaakt van haar werkbijeenkomst, ook om het bestuur weer een update te sturen. 3 e Klankbordgroep meeting 9 december

12 WSV BRU Haven klankbordgroep 9 december 2017 v1.5.pdf De presentatie van alle scenario’s voor de steigers, gebouwen en terrein uitgewerkt in onderhouden, aanpassen en vernieuwen. Ook potentiele uitbreiding scenario’s zijn opgenomen

13 WSVBru ledenmeting.pdf

18 oktober heeft het bestuur een ledenraadpleging georganiseerd. Er zijn stellingen gepresenteerd waarop de aanwezigen konden stemmen met eens of oneens. Dit bestand bevat de originele stellingen en de uitkomst van de stemming. Gedurende de bijeenkomst zijn stellingen toegelicht en aangepast. Dat is niet in deze lijst verwerkt. Ook zijn er geen conclusies getrokken. Het bestuur zal dit nog doen.

14 WSV BRU klankbordgroep 3_verslag.pdf Het verslag van de klankbordgroep meeting, hierin zijn alle aanpassingen verwerkt die de leden op de conceptversie ingestuurd hebben.

15 toelichting Beslissingsmatrix comment DEF-3.pdf De scenario’s en de beslis matrix uit de presentatie van de 3e klankbordgroep meeting wordt in dit document toegelicht.

16 WSV BRU Financiele matrix v1.pdf Alle financiële aspecten van alle scenario’s zijn in dit document uitgewerkt. De investering en exploitatie kosten en de afschrijvingstermijnen,

17 WSV BRU terugkoppeling bestuur 13 december 2017 v4.pdf

De presentatie die de commissie 13 december aan het bestuur gepresenteerd heeft met verwijzing naar de scenario’s uit de 3e klankbordgroep meeting en de voorkeuren van de klankbordgroep en het voorstel voor het vervolgtraject.

18 Haven commissie en klankbordgroep v3.1.pdf

De samenstelling van de commissie- en klankbordgroep leden met naam en de aanwezigheid op de 3 klankbordgroep meetings

 

19 Antw op reactie bestuur op 3x3 matrix v1.0.pdf

Vragen bestuur en antwoorden over rapportage in Het WSV BRU bestuur heeft schriftelijk 52 vragen over de 3x3 matrix gesteld. Deze vragen en de antwoorden van de havencommissie zijn te vinden in dit document

Antw op reactie bestuur op 3x3 matrix v1.0.pdf

Samenstelling C24

Jan Bakker

René Grevink

Paul Kersten

Jan Koppenaal

Evert Pierson

Vincent Stubbe

Wim Tielenburg

Jos van Tuyl 

Samenstelling klankboordgroep

Namen