Vaantje2 Nieuw grijze achtergrond
Watersportvereniging Bru

UItgewerkte schetsontwerp haven

Geplaatst op 21-10-2022  -  Categorie: ALV  -  Auteur: secretaris

Bijgevoegd het laatste schetsontwerp voor de aanpassing van de steigers n.a.v. de inbreng van de leden tijdens eerdere sessies en resultaten van de ledenenquête.

Dit ontwerp zal in een bijzondere ALV aan de leden worden voorgelegd om dit in detail verder uit te werken en binnen een af te spreken budget kan worden gerealiseerd.

Verdere toelichting is voor leden te vinden in de Nieuwsbrief van oktober 2022.