Vaantje2 Nieuw grijze achtergrond
Watersportvereniging Bru
Zoeken

Openingsfeest 1 juni 2024

03 maart 2024  -  Algemeen
De activiteitencommissie is nog op zoek naar "handjes" en spullen voor de organisatie van het programma. Meld je als je hierbij kan helpen.

Extreem hoog elektriciteitsverbruik

03 maart 2024  -  Algemeen
Het bestuur is geschokt over het extreem hoog elektriciteitsverbruik door de leden. Nu de haven de laatste maanden leeg is is het verbruik in de winter tot slechts 10% van het regulieren verbruik teruggevallen. Dit ondanks alle werkzaamheden in de haven deze winter. Daardoor is het zonneklaar dat het hoge verbruik veroorzaakt wordt door de leden die andere jaren de boten aan de elektriciteit la...

Algemene Ledenvergadering (ALV)

03 maart 2024  -  ALV
Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ALV op 20 april. Aanvullende informatie wordt voor de vergadering toegezonden. Locatie: Dorpshuis De Vanger in BruinisseDatum: zaterdag 20 april Tijdstip wordt later nog bekend gemaakt

Moorings in de Grevelingen

12 december 2023  -  Algemeen
Staatsbosbeheer (SBB) heeft eind dit jaar een subsidieaanvraag ingediend voor het leggen van ankerboeien (moorings) op de Grevelingen. De verwachting is dat voor het seizoen 2024 een handvol locaties met steeds drie moorings in gebruik zal worden gesteld. SBB wordt eigenaar en de liggeldregeling zal van toepassing zijn.

Project Zeegrasherstel in Zuidelijke Delta

11 december 2023  -  Algemeen
Rijkswaterstaat is een project gestart om zeegras te herintroduceren in het Veerse meer en de Grevelingen. Het betreft een project in samenwerking met de Rijksuniversiteit in Groningen, the Fieldwork Company, Witteveen+Bos, Attenburg en Wijmenga. Het doel van de experimenten die nu worden uitgevoerd is het ecosysteem te verbeteren en de waterkwaliteit op peil te brengen. Van de terugkeer van ze...