Vaantje2 Nieuw grijze achtergrond
Watersportvereniging Bru

Project Zeegrasherstel in Zuidelijke Delta

Geplaatst op 11-12-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Secretaris

Rijkswaterstaat is een project gestart om zeegras te herintroduceren in het Veerse meer en de Grevelingen. Het betreft een project in samenwerking met de Rijksuniversiteit in Groningen, the Fieldwork Company, Witteveen+Bos, Attenburg en Wijmenga. Het doel van de experimenten die nu worden uitgevoerd is het ecosysteem te verbeteren en de waterkwaliteit op peil te brengen. Van de terugkeer van zeegras wordt een positief effect verwacht.

In Europa heeft Nederland zich gecommitteerd zich in te zetten voor een betere waterkwaliteit. In de Waddenzee is al 15 jaar ervaring met het terugplaatsen van zeegras en daar komt ook het zeegras vandaan dat in de Zuidelijke Delta wordt aangeplant.

Zeegras groeit in ondiep water opdat het zonlicht nodig heeft om de kleine plantjes te laten groeien. De uitbreiding van het areaal geschiedt doordat de wortelstok horizontaal groeit. Het plantje is geen woekeraar en omdat het in ondiep water (zonlicht) groeit vormt het ook geen enkele bedreiging voor de watersport. Het kan maximaal 2mtr lange bladeren maken, maar in de Grevelingen wordt Zeegras geplant met max 50cm lengte. Het plantje is niet te vergelijken met de taaie slierten van Fonteinkruid.

In de experimentele periode worden twee percelen van 15 bij 15mtr in schaakbordvorm 50 x 50cm beplant. Eén achter het strekdammetje bij Stampersplaat en een perceel in de Hals op de ondiepte bij Veermansplaat. Het uiteindelijke doel is 5ha zeegras, verdeeld over enkele percelen.

Het planten zal afhankelijk van de weersomstandigheden gebeuren in de maanden mei en juni. De percelen zullen met boeien/palen worden gemarkeerd. Laat die percelen met rust, zodat de plantjes kunnen wortelen.

Recent stond er ook een publicatie in de Volkskrant over Zeegras.